Formacja

Formacja podstawowa ma na celu, aby każdy kandydat w miarę swoich możliwości osiągnął taką dojrzałość ludzką i taką dojrzałość wiary, które pozwolą mu żyć odpowiedzialnie i wiernie oraz umożliwią mu naśladowanie Jezusa Chrystusa w uczuciach i postawach, które żywił do chorych i potrzebujących.

 

 

ETAPY BONIFRATERSKIEJ FORMACJI

 

POSTULAT

Dom postulatu:  Wrocław

Cel postulatu: Rozeznawanie powołania, kształtowanie życia duchowego, wzrastanie w doświadczeniu Boga przez modlitwę, rozmyślanie i poznawanie życia we wspólnocie braci Zakonu Szpitalnego. Jest to czas poznania charyzmatu szczególnie dzięki posłudze wśród chorych i ubogich. W tym czasie kandydaci uczą się języka włoskiego, aby móc rozpocząć nowicjat międzynarodowy.

Czas trwania: od 6 miesięcy do 2 lat

 

NOWICJAT

Dom nowicjatu: Brescia, Włochy

Nowicjat jest czasem formacji, w którym nowicjusze przeżywają osobiste spotkanie z Bogiem, rozpoznają, wyjaśniają i zgłębiają swoje powołanie, aby w sposób wolny i świadomy podjąć decyzję pójścia za Chrystusem w Zakonie Szpitalnym. Program nowicjatu zakłada pogłębienie wiary przez kontemplację i modlitwę, zdobywanie wiedzy, przez wykłady i studium własne oraz nabywanie doświadczenia szpitalnego przez posługę wśród bezdomnych i migrantów. Nowicjat kończy się pierwszymi ślubami. Neoprofes otrzymuje nowe imię, habit czarny (oraz biały do posługi chorym), krzyż, pas oraz różaniec. Po zakończonym nowicjacie bracia z nowicjatu międzynarodowego wracają do swoich prowincji.

Czas trwania:  2 lata.

 

SCHOLASTYKAT

Dom scholastykatu: Wrocław

Scholastykat jest etapem formacji obejmujący okres od pierwszej profesji do profesji uroczystej. Osoba powołana utwierdza się w decyzji pójścia za Chrystusem, wzrasta w dojrzałości ludzkiej i duchowej, zdobywa doświadczenie i wykształcenie medyczne do pracy z chorymi i ubogimi. W tym czasie bracia studiują, robią kursy medyczne, uczą się języków, jeżdżą na wymiany międzynarodowe. Śluby odnawia się co roku, a okres ten kończy się ślubami wieczystymi.

Czas trwania: minimum 5 lat.

 

FORMACJA STAŁA

Bracia po profesji uroczystej trafiają na różne placówki w Polsce i za granicą. W tym czasie każdy z nas stara się odpowiadać Duchowi Świętemu poszukując woli Bożej w naszym powołaniu. Jesteśmy zobowiązani do pogłębiania swojego życia duchowego i pełnego zaangażowania na rzecz chorych i ubogich. Bierzemy udział w naszych rekolekcjach i dniach skupienia. Na tym etapie brat, który rozezna drogę do służenia chorym jako prezbiter, może ubiegać się o zgodę na rozpoczęcie formacji seminaryjnej.

Czas trwania: do śmierci

 

KONTAKT

ul. Krakowska 48
31-066 Kraków
+48 660 482 635
zakon@bonifratrzy.pl

O NAS

Jesteśmy Bonifratrami, czyli dobrymi braćmi. Naszym charyzmatem jest posługa cierpiącym, chorym i biednym. Każdego dnia, przez posługę miłosierdzia, chcemy upodabniać się do Chrystusa Miłosiernego Samarytanina.