Kim jesteśmy?

Wszyscy jesteśmy braćmi.


Przez składaną konsekracje tworzymy Zakon Szpitalny świętego Jana Bożego (łac: Ordo Hospitalarius Sancti Joannis de Deo). W Polsce jesteśmy znani jako Bonifratrzy. Jesteśmy zakonem niekleryckim, ale za specjalnym zezwoleniem wyższych przełożonych możliwe jest podjęcie studiów filozoficzno-teologicznych, celem przyjęcia święceń kapłańskich.

Jesteśmy posłani do chorych, ubogich, cierpiących i opuszczonych aby opatrywać ich rany duchowe i fizyczne. Dotykamy cierpiącego Chrystusa w każdym potrzebującym człowieku, którego spotykamy na swojej drodze. Posługujemy w prowadzonych przez Zakon dziełach. Łącznie jest ich 46. Są to: szpitale, domy opieki, apteki, poradnie ziołolecznictwa, jadłodajnie dla ubogich, i innych ośrodki pomocy.

Nasza duchowość to utożsamienie się z Chrystusem współczującym i miłosiernym poprzez pokorną, cierpliwą i odpowiedzialną posługę chorym, pełną szacunku, zrozumienia i życzliwości.

Składamy 4 śluby zakonne: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa oraz czwarty dodatkowy ślub szpitalnictwa.

Nasz strój zakonny składa się z tuniki, szkaplerza, krzyża i pasa. Kolor habitu - czarny, a do posługi wśród chorych zakładamy habit koloru białego.

Założycielem naszego Zakonu był św. Jan Boży. W 1545 r. w Granadzie zaczęła tworzyć się pierwsza wspólnota, która uzyskała prawne zatwierdzenie w 1572 przez papieża Piusa V. Do Polski bracia dotarli w 1609 r. zakładając szpital w Krakowie. Obecnie w prowincji polskiej jest 73 braci tworzących 13 wspólnot, w tym 2 za granicą: Drohobycz na Ukrainie i Nazaret w Izraelu. W Polsce razem z prawie 3500 pracowników tworzymy wielką rodzinę szpitalną.

Nasze motto życiowe to Bracia czyńcie dobro.

KONTAKT

ul. Krakowska 48
31-066 Kraków
+48 660 482 635
zakon@bonifratrzy.pl

O NAS

Jesteśmy Bonifratrami, czyli dobrymi braćmi. Naszym charyzmatem jest posługa cierpiącym, chorym i biednym. Każdego dnia, przez posługę miłosierdzia, chcemy upodabniać się do Chrystusa Miłosiernego Samarytanina.